Amanda,  ATSUB,  Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp i skolan behandlas inte unikt utav katolska kyrkan

I går kom ett inslag på tv nyheterna om en sexualbrottsmisstänkt lärare på Katolska skolan.  Skolan tog sitt ansvar och sparkade läraren, men katolska kyrkan krävde att läraren skulle få en ursäkt och återgå i tjänst.  Vi alla som jobbar med övergrepp mot barn tycker att skolan agerade korrekt.  

Katolska kyrkan agerade exakt som lagen säger, vilket jag tycker är förfärligt, men lagen om anställningsskydd är starkare än rätten för barn att känna sig trygga och olika kommuner i vårt land  har samma attityd till övergrepp i skolans värld. 

I vår verksamhet kommer vi i kontakt med många föräldrar där barnens lärare misstänks för övergrepp.  

Hur ser det då ut?

 Föräldrar tystas, brottsutredningarna fortskrider och brottet kan ej styrkas.  

Läraren jobbar kvar under och efter utredningstiden.

Barnet straffas och får byta skola.  

Då vi talat med skolorna får vi höra att om brott inte kan styrkas har brott inte skett.  

Arbetsrätten går alltid före barnens säkerhet.

 I ett fall som kom till vår kännedom blev en lärare anställd i mellanSverige  under den tid han satt häktad för misstanke om flera sexualbrott i sin tidigare skola i södra delen av landet.

Nej barnen har ju inget skydd, oberoende skola, kommun eller hem.  

10.023 anmälningar om sexualbrott mot barn gjordes 2017,  7% ledde till fällande dom.  Alla de ouppklarade brottsmisstankarna grävdes ned i sanden.  

Lärare får fortsätta sitt lärarjobb – papporna får fortsätta sitt pappajobb, med umgänge och övernattningar. 

VEM SER BARNEN? 

En kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *