Amanda,  Amanda Tipsar,  ATSUB,  Events

Demonstration den 8 mars!

Har du också upplevt hur bristfällig vården är för oss som utsatts för sexuella övergrepp?

– Du behövs i vår kommande demonstration
i Stockholm den 8 mars!


Hej!
NU behövs din hjälp.
Rise är medarrangör för en demonstration i Stockholm den 8 mars,
gällande bristen på tillgänglig och specialiserad vård för alla oss som
utsatts för sexuella övergrepp?

 
Jag har själv aldrig demonstrerat vad jag kan minnas, men denna gång
känns det självklart. Vi är så många som utsatts och vården som finns
tillgänglig inom landstinget är långt ifrån tillräcklig. Istället får vi leva
med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), dissociation, värk,
mardrömmar, depressioner, ångest, ätstörningar och andra
självskadebeteenden.
Vi får svårt med tillit, närhet och relationer.
Listan kan göras lång och till slut tar kroppen stryk.
Det är helt oacceptabelt!
Samhället skulle spara enorma summor om vi istället fick hjälp direkt då vi vågar be om den.
 
Vi hoppas verkligen att du vill och kan delta på någon av nedanstående
vis i denna viktiga aktivitet.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Hermine som är
ansvarig:
hermine.holm@rise-sverige.se
 

 
DEMONSTRATIONEN
Kvinnliga Läkares Förening håller på Internationella Kvinnodagen den 8 mars ett läkarmöte som handlar om vårdbehov och vårdtillgång för
patienter med konsekvenser efter sexuella övergrepp.
I samband med detta vill vi, tillsammans med Patientföreningen Medusa med flera, bjuda in till demonstration.
För att visa att vi finns, och att vi inte är nöjda med vården som den ser
ut för oss idag.
Vi demonstrerar förstås inte emot Kvinnliga Läkares Förening,
utan vill visa vårt stöd inför att de initierat läkarmötet.
Vi demonstrerar emot de brister som finns generellt inom
landstingets vård.

Ta med dig vänner, anhöriga och kanske kollegor som stöd,
vi behöver all uppslutning vi kan få!
Man behöver inte ha varit utsatt själv, demonstrationen är för alla
som håller med om att de som utsatts för sexuella övergrepp har rätt till
vård.
Ingen kommer heller att veta huruvida just du varit utsatt.
Du är inte där ensam, vi är många!

MÖTESPLATS
Vi möts på allén i korsningen Karlavägen-Villagatan
(Karlavägen 31 är adressen) kl. 15.30 och börjar demonstrationen
kl. 16.00. Demonstrationen har polistillstånd.
Rise kommer att ha en ”egen” skylt som vi kan samlas vid.
Några fler plakat kommer eventuellt att finnas,
men ta gärna med egna eller delta vid den planerade
plakatbyggarträffen nedan. 

PLAKATBYGGARTRÄFF
Måndag 4/3 mellan kl.16-19 finns möjlighet att vara med och bygga plakat tillsammans på Olshammarsgatan 36
(träfflokalen på bottenplan, till vänster om porten) i Hagsätra.
Lite material (tyg, papp, ”pinnar”, färg etc.) kommer att finnas,
men ta gärna med eget. 
Event för plakatbygget:
 https://www.facebook.com/events/781539618878128/

NAMNINSAMLING
Nu finns också en namninsamling där du kan skriva under att du håller med om att vi har rätt till bättre vård;
https://www.skrivunder.com/for_battre_vard_for_sexuellt_utsatta
Även om du deltar i demonstrationen, så blir ditt namn viktigt.
Har du inte möjlighet att närvara fysiskt, så hoppas vi att du ändå vill
signera namninsamlingen för att visa ditt stöd.
Eventuellt kan namn från insamlingen läsas upp på demonstrationen.
Om du inte vill att ditt namn läses upp kan du skriva det som kommentar när du skriver under.
När demonstrationen börjar sänds den live från Patientföreningen
Medusas Facebook, för den som vill vara med och se den online.

LÄKARMÖTET I ANSLUTNING TILL DEMONSTRATIONEN
För dig som är intresserad av att stanna på läkarmötet:
Läkarmötet startar kl. 17.00, insläpp börjar 16.30.
Den första delen av mötet är öppen för allmänheten,
efter pausen får endast läkare vara kvar. 
Under den första delen kommer Hermine Holm från Rise och
Flo Fermelin från Patientföreningen Medusa att vara med och prata ur
patienternas perspektiv. Gita Rajan från Wonsa kommer också vara där
och prata om hur vården utvecklats för oss som patienter från 1800-talet och fram till idag.
Här finns mer information om läkarmötet:
https://slf.se/sveriges-kvinnliga-lakares-forening/nyheter/extra-lakarmote-8-mars-2019/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.