Amanda Vardag

vill uppmana unga tjejer att begå brott

Här om natten hade jag lite svårt att sova, jag tittade då igenom lite sidor på facebook och kom in på ett inlägg där en ung tjej beskrev sitt liv med sin alkoholiserade mamma som misshandlat henne flertalet gånger, mamman hade ofta nya pojkvänner och festade fram till morgonen dag ut och dag in. hennes vardag bestod av våld och kränkningar. hon kunde inte sköta skolan längre då mamman hade fester dag ut och dag in och hennes sömn blev lidande.

Flickan hade vänt sig till socialtjänsten men blivit nekad hjälp, nu ville hon inte leva mer.

Under hennes inlägg vittnade fler unga tjejer om liknande historier.

Att på daglig basis bli kallad hora, få stryk, och att mammans pojkvänner kommit in på natten.

Några hade fått hjälp, de flesta inte.

Det skar i mitt hjärta, i hela min själ att läsa detta.

Men jag vet att det hanteras på detta sätt, många gånger.

Under samma natt hamnade jag in på ett annat inlägg och en dömd kvinna som liveat i många grupper och genom inlägget fördes jag vidare till en artikel i expressen om hur en dag på kvinnofängelset ser ut och vad för stöd och tjänster de intagna för.

Jag blev så förbannad.

Ystads kvinnofängelse har en ”hälsoinriktning” där alla intagna får en personlig tränare, tillgång till gym, psykologer, präst, bra mat och gratis utbildning.

Jag hade nästan lust att uppmana tjejerna att begå något brott, då får de dessutom hjälp med utslussning efter avtjänat straff.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ystad är en anstalt med enbart kvinnliga intagna. Anstalten har 65 platser i säkerhetsklass 2. Beläggningen är för närvarande 51.

• Anstalten har två avdelningar.

• Intagnas bostadsrum låses upp efter kl. 07.00 och låses kl. 19.00. Tiden för sysselsättning är ungefär mellan kl. 08 och 11.20 samt kl. 13.25 till 16.25.

• Anstalten har en större rastgård. Intagna på avdelning A/B får vistas där i 30 minuter vid lunchen. De har även tillgång till en terrass i anslutning till gymmet som är öppen en halvtimme dagligen. Intagna på avdelning F får vistas på den stora rastgården en timme dagligen.

• De intagna har tillgång till präst.

• De intagna erbjuds sex timmars sysselsättning som kan innehålla allt från lättare förpacknings- monteringsarbete till studier. Kvinnorna har möjlighet att efter ansökan delta i vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. I mån av resurser kan utbildning på högskolenivå förekomma. De har tillgång till idrottshall, gym, motionslokaler samt fotbollsplan och kan delta i yoga och mindfulness. Det finns en datasal och två mindre rum med dator samt bibliotek.

• Anstalten har en särskild hälsosatsning för kroppsligt och själsligt välbefinnande. Den omfattar samtliga intagna som får en personlig tränare.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply