Amanda

No subject1

Lunch och planering! Ny logga ska fixas och vi diskuterar barnperspektiv! Det finns en manssymbol och en kvinnosymbol, det borde finnas en barnsymbol! och lägret är bokat! Vi ska hitta på en barnsymbol!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply