Amanda

No subject1

Vi har fantastiska diskussioner! Vi ska starta ett parti: Pingispartiet! Vi ska bekämpa normsamhället och rollspelet mellan kvinnor och män genom flickpingis i skolan, ja vi har bra saker att prata om!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply