Amanda

LÄS inte

våld. detta meningslösa våld som kostar ungdomar livet. det har tänts ljus och hållits andaktsstunder för att uppmärksama våldet som sprider sig bland de unga. polismästaren efterlyser fler vuxna som kan vara ute bland ungdomarna. fler föräldrar på stan. nattvandrarna ber om förstärkning. lugna gatan berättar om sin verksamhet bland barn och ungdomar. med andra ord-mer vuxna är lika med mindre våld.

är problemet så enkelt?

och är det egentligen ungdomarna vi ska fördöma i första hand? unga formas trots allt av oss vuxna. är vi vi verkligen så bra förebilder för den yngre generationen? statistiken talar emot det. varje år blir tio barn ihjälslagna i sitt hem. mer än tio barn ser sin mamma mördas. förra året anmäldes över åttatusen fall av barnmisshandel och mörkertalet beräknas vara oändligt mycket större. tvåhundratusen barnväxer idag upp med missbrukande föräldrar. över tretusensjuhundra barn blir våldtagna av sina föräldrar varje år. mörkertalet beräknas vara minst det femdubbla.

det är skrämmande siffror som biter sig fast i mitt huvud. är det så konstigt att barn brukar våld? att hundratusentals barn möter våld på ett eller annat sätt, ofta dagligen, kan inte gå obemärkt förbi de ungas medvetande!

ett barn som har blivit kränkt lär sig att kränka andra. ett barn som blir slaget lär sig att slå.

jag tänker i min enfald att vi borde efterlysa vakter i barnens sovrum-iallafall borde vi öppna dörren till deras hem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *